RETONING.com
Re-toning > Szakmai oldalak > Anatómia > Testtájékok, síkok

WARNING

  • Missing log ./cmsimple/log.txt

Testtájékok, síkok

Testtájékok.Az emberi test fő részei a törzs (truncus), a fej (caput, cranium), a nyak (cervix) és a végtagok (extremitates). A leírásban való tájékozódásra síkokat, tengelyeket és irányokat különböztetünk meg.

Síkok. Az emberi testet két, megközelítően hasonló félre osztja a nyílirányú középsík vagy median saggitalis sík. Minden ezzel párhuzamos síkot ugyancsak sagittalisnak mondunk. Az emberi testen keresztül számtalan ilyen sík fektethető.

Az előbbire merőleges, de ugyancsak az ember testének hossztengelyével párhuzamos a homlokirányú, frontális, vagy coronalis sík.

Mindkét előbbi síkra, egyúttal a testtengelyre is, merőleges a haránt- transversalis, de – mindig álló emberről lévén szó – egyúttal vízszintes, azaz horizontális sík. Nincs kitüntetett vízszintes sík, ezért mindig meg kell határozni, milyen anatómiai ponton átfektetett vízszintes síkról van szó.


Tengelyek és irányok. Az emberi test hosszanti tengelye lényegében a gerincen halad végig, rajta a fej felé eső irányt fejvégi (cranialis), az ellentétest pedig farokvégi (caudalis) szóval jelöljük. Helyette az emberi egyenes testtartásra való tekintettel a felső (superior) és az alsó (inferior) iránymegjelölés vált általánossá. Ezen irányok azonban mindig az egyenesen álló emberre vonatkoznak.

A test hossztengelyére merőleges irányok a sagittalis síkben elöl-hátul (anterior, posterior) vagy hasoldali (ventralis) és hátoldali (dorsalis). A frontalis síkban a sagittalis középsíkhoz közelebb levő helyzetet medialis, a távolabb esőt lateralis kifejezéssel jelöljük. Három, egymással közel párhuzamos képződmény közül a középsőt medius vagy intermedius jelzővel jelölik.

A végtagokon, főleg azon részeken, amelyek a test többi részéhez viszonyítottan igen változatos helyzetűek, más speciális iránymegjelöléseket kell alkalmazni. A végtagok hosszanti főtengelye mentén a törzshöz közelebb esőt proximalis, a tőle távolabb esőt distalis kifejezéssel illetjük. A test hossztengelyére merőleges lábon használjuk a talpi (plantaris) és a lábháti (dorsalis) iránymegjelöléseket. A szabadabb mozgású felső végtagon a test többi részén használatos oldal és iránymegjelöléseket csak a könyökig alkalmazzuk, attól distalisan, tehát az alkaron és a kézen tenyéri (volaris) és kézháti (dorsalis) helyzetet és irányt különböztetünk meg.

Az ízületek mozgásainak leírásához szükséges a mozgások tengelyének egyértelmű meghatározása. A tengelyeket irányokkal jellemezzük. Három, egymásra merőleges fő irányt különböztetünk meg, ezek párosával illeszkednek a fő síkokba. A sagittalis irány elölről hátra mutat, a függőleges (verticalis) irány felülről lefelé, és a haránt (transversalis) irány jobbról-balra (illetve fordítva).

All contents presented are for informational purposes only and not intended to diagnose or treat. Always seek professional advice!
All contents presented should be reproduced with the written permission of retoning.com. A honlapon közölt információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik a megfelelő szakmai kivizsgálást és kezelést. Kérje, orvosa vagy gyógytornásza segítségét! Az oldal részének vagy egészének másolása csak a retoning.com írásos hozzájárulásával lehetséges!

STÚDIÓK:
OKTOGON, BUDA

Időpont:
+36-1-3325561
+36-70-310-9000