RETONING.com
Re-toning > Szakmai oldalak > Anatómia > Csonttan

WARNING

  • Missing log ./cmsimple/log.txt

Csonttan

1. Gerinc

A gerinc összesen 33-34 csigolyát tartalmaz. Ebből valódi (különálló csigolya: 7 nyaki (cervicalis), 12 háti ill. mellkasi (thoracalis) és 5 ágyéki (lumbális). A gerinc alsó része, a keresztcsont 5 összenőtt csigolyából áll (sacrum), hasonlóképp a farkcsontot is 4-5 összeforradt csigolya képezi. A gerinc telefonszáma: 7-12-555


A gerinc görbületei:

Háti szakaszon (és a keresztcsontnál) hátrafelé domború = kyphosis. Ezek a görbületek elsődlegesek (veleszületettek).

Nyaki és ágyéki szakaszon előre domborodó görbületek = lordosis. Ezek másodlagosan (ülés és állás közben), az elsődleges görbületek kompenzálására alakulnak ki.

Görbületek oldalirányban is kialakulnak (physiologiás scoliosis), a jobb- vagy balkezességi mozgástípus következtében.


A csigolyák (vertebrae):

Testből (corpus), ívből (arcus) és nyúlványokból (processi) állnak.

Az ívről hátrafelé emelkedik ki a tövisnyúlvány (processus spinosus), oldalfelé pedig a páros harántnyúlvány (processus transversus, a nyaki és háti csigolyáknál, a bordák ízesülésére).

Az ízületi nyúlványok (processus articulares) a csigolyaíven fel- és lefelé állnak, rajtuk lévő ízfelszínek az egymás feletti csigolyák ízesülésére szolgálnak.

A test és az ív között lyuk, foramen vertebrale található, ezek együttese alakítja ki a gerinccsatornát (canalis vertebralis), a gerincvelő számára.

Az egyes gerincszakaszok csigolyái nem teljesen egyformák, a felsők kisebbek, a legvaskosabbak a leginkább megterhelt alsó ágyékcsigolyák.

Nyakcsigolyáknál fontos megemlíteni az első kettőt: atlas és axis, amelyek különleges felépítése biztosítja a koponya tartását és mozgását. A 7. nyakcsigolya (vertebra prominens) tövisnyúlványa (processus spinosus) a leghosszabb, amelyet testtartás analízisnél referenciapontként tapinthatunk.


2. Mellkas

A csontos mellkast a gerinc, a szegycsont (sternum) és a bordák (costae) képezik. A bordakosár felül és alul nyitott.

Bordák: összesen 12 pár. Ebből az első 7 ún. valódi borda, mivel nemcsak a gerinccel, hanem a szegycsonttal is közvetlenül ízesül. Ezeket követi a 2-3 álborda, amelyek csak a felettük lévő bordához rögzülve, közvetve kapcsolódnak, a szegycsonthoz. Az utolsó 2-3 bordák elülső vége szabadon áll: ezek a repülőbordák.


3. A vállöv csontjai

A vállövet a kulcscsont (clavicula) és a lapocka (scapula) alkotja. E csontok fejlődéstanilag a felső végtaghoz tartoznak, a felkarcsontot kapcsolják a törzshöz.

- A kulcscsont proximális vége a sternummal ízesül, míg distalis vége a lapocka acromionjával alkot ízületet. (A csont felső felszíne és mindkét végdarabja a bőrön át jól tapintható)

- A lapocka lapos, háromszögletű testtel, három éllel (margo superior, inferior és medialis) és három szöglettel (angulus superior, inferior és lateralis) rendelkezik. Medialis éle és alsó szöglete jól tapintható (testtartás analízisnél fontos).

Elülső felszínével a 2-7 bordákra fekszik a hátsó mellkasfalon. Ezen felszínén található egy mélyedés, amely a m. subscapularis eredési helye.

Hátsó felszínének felső harmadában fut oldal felé a lapockatövis (spina scapulae), amely szintén tapintható és a vállcsúcsban (acromion) végződik. A spina scapulae felett és alatt árok húzódik, a m. supraspinatus és m. infraspinatus eredésére.

A scapula oldalsó felső szögletén ízületi vápa (cavitas glenoidalis) található a felkarcsonttal való ízesülésre.


4. A felső végtag csontjai

Felkarcsont (humerus):

Felső végén gömbszerű fej található, amely a lapockával való ízesülésre szolgál, illetve gumók (tuberculum majus és minus) izmok tapadási helye. A distalis végdarab kiemelkedései az alkarcsontok számára képeznek ízületi felszínt.


Alkarcsontok (ossa antebrachii):

Az alkar csontos váza a singcsont (ulna) és az orsócsont (radius).

Ulna: az alkar kisujji oldalán fekszik. Proximalis végdarabról emelkedik ki hátrafelé a könyök.(olecranon)

Radius: hengeres csont az alkar hüvelykujji oldalán


Kéz csontjai (ossa manus)

Kéztőcsontok (carpus), kézközépcsontok (metacarpus) és az ujjcsontok (phalanx).


5. Medenceöv

A medenceöv fejlődéstanilag az alsó végtaghoz tartozik, csontjai egységes medencévé olvadnak össze. A csontos medence két medencecsontból és keresztcsontból épül fel.

Medencecsont (os coxae): három csontból forrt egybe: csípőcsont (os ilium), szeméremcsont (os pubis) és ülőcsont (os ischium). Az összeforradás helye csak fejlődő csonton látszik. A kétoldali csípőcsontot elöl a symphysis kapcsolja össze, hátul pedig a sacroiliacalis ízfelszínnel a keresztcsonthoz kapcsolódik.

Csípőcsont (os ilium): testből és csípőlapátból áll. A csípőlapát felül tarajban végződik, amelyen elöl és hátul kiemelkedés található: ezek a spina iliaca anterior superior = elülső, felső csípőtövis, ASIS, és a spina iliaca posterior superior = hátsó, felső csípőtövis, PSIS.

(Testtartás analízisnél tapintható pontokat képeznek)

Ülőcsont (os ischii): Teste és ágszerű nyúlványa határán található a vaskos ülőgumó (tuber ischiadicum).

Szeméremcsont (os pubis): Elöl ízesül a másik szeméremcsonttal a symphysis révén.

A három csont együttesen képezi az acetabulum gömbszerű árkát, amely a lábszárcsont (femur) fejének befogadására képes ízületi vápát hozza létre. A vápa és ízfej együtt a csípőízületet alkotják.


6. Az alsó végtag csontjai

A szabad alsó végtag vázát a combcsont (femur), a lábszárcsontok (ossa cruris) és a láb csontjai (ossa pedis) alkotják.

Combcsont (femur): Proximalis végén találjuk a fejet (caput femoris), amely az acetabulumhoz csatlakozik. A fejet ferdén álló nyak köti a proximalis végdarab kiszélesedett részéhez, amelyen a kis- és nagytompor (trochanter minor és major) emelkedik ki.

A distalis végdarab ízfejet alkotva vesz részt a térdízület alkotásában.

Térdkalács (patella): szintén a térdízület alkotásában vesz részt

Lábszár csontjai: sípcsont (tibia) és szárkapocscsont (fibula).

Sípcsont: Proximalis végén található megvastagodások vápát képezve vesznek részt a térdízület alkotásában. Distalis végdarab medialisan kiemelkedő nyúlványa képezi a belső bokát (malleolus medialis).

Szárkapocscsont: proximális részén a tibiaval való ízesülésre szolgáló fej (caput) található. Distalis végdarabja képezi a külső bokát (malleolus lateralis).

Láb csontjai: lábtő (tarsus), lábközép (metatarsus) és ujjak (phalanges) csontjai képezik.

All contents presented are for informational purposes only and not intended to diagnose or treat. Always seek professional advice!
All contents presented should be reproduced with the written permission of retoning.com. A honlapon közölt információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik a megfelelő szakmai kivizsgálást és kezelést. Kérje, orvosa vagy gyógytornásza segítségét! Az oldal részének vagy egészének másolása csak a retoning.com írásos hozzájárulásával lehetséges!

STÚDIÓK:
OKTOGON, BUDA

Időpont:
+36-1-3325561
+36-70-310-9000